Huizer havendag

In 2018 ondergaat het Havenfestival Huizen een aantal wijzigingen.

Na goed overleg met de diverse participanten en de gemeente is er toe besloten om in de organisatie van het Havenfestival een aantal aanpassingen door te voeren.

De Bottermarkt en de Havenfestival-activiteiten die de Stichting Huizer Botters organiseerde, worden verschoven naar 16 juni en krijgen een andere vorm en naam. Daarbij wordt naar samenwerking gestreefd met de diverse Huizer Watersportverenigingen en watersport georiënteerde stichtingen en ondernemingen die afgelopen jaar de Huizer Dag van de Watersport organiseerden

Het Old Timerfestival gaat haar evenement verplaatsten naar het eerste weekend van september, gelijktijdig met het voorproefje van de Huizer Dag.

Uitgangspunt is dat alle “Havenfestival” activiteiten een meer dan ooit nautisch georiënteerd karakter zullen krijgen en dat de verplaatsing naar juni ook zal leiden tot een betere spreiding van de diverse Huizer kern-evenementen. Met name in de periode voorafgaande aan de zomervakantie is er in Huizen immers ruimte voor een groot evenement, terwijl er tot afgelopen jaar in september binnen een tijdsbestek van 3 weken 3 verschillende evenementen waren; de Huizer Dag, het Havenfestival met bottermarkt en het Old Timerfestival.

Met de samenwerking tussen de organisatie van de Bottermarkt, de Stichting Huizer Botters en de participanten in de Dag van de Huizer Watersport wordt er ook nagedacht over een nieuwe naam. De voorlopige door de SHB gehanteerde overkoepelende werknaam luidt: “Huizer Havendag 2018”.

Binnenkort vindt u op deze site een link naar de website van dit nieuwe evenement. Deze van site van het Havenfestival blijft voorlopig in de lucht om u een beeld te kunnen schetsen welke rol het evenement de afgelopen jaren in de Huizer gemeenschap in nam.
Voor meer informatie over de Stichting Huizer Botters ga naar www.huizerbotters.nl

 

 

Wilt u een indruk krijgen van het havenfestival van 2016? Kijk dan even op de foto’s en video’s hieronder:

 

Foto’s Havenfestivals Huizen

Bekijk nu de foto’s van het Havenfestival Huizen 2015, 2016 en 2017

Item GooiTV over het Havenfestival Huizen 2016

 

 

 

Havenfestival 2016 opgenomen met een drone+

 

Het Havenfestival Huizen mag u dus dit jaar niet missen!

 


Like Havenfestival Huizen op Facebook